BrainBody Training

BrainBody Training

Brain Body Training is ontwikkeld door Louis Wijdenbosch - op eigen specifieke wijze wordt de in de Topsport gebruikte (mentale) training en resultaatgerichte performance toegepast.

Tijdens Brain Body Training staan voelen, handelen en denken en de integratie daarvan in relatie tot de problematiek of hulpvraag centraal. De Training grijpt aan bij bewegen en lichamelijkheid: het handelen en voelen. 

Het leven van alledag vraagt om Veerkracht net als in Topsport – wat er ook gebeurt, steeds weer wordt de manier waarop we een weg banen door het leven bepaald door Veerkracht. 

Het Brein
Het veerkrachtiger omgaan met ervaringen die uitdagen is in wezen het belangrijkste doel. 

Dit wordt bereikt door de thema’s Empowerment en Reactivatie waarin gewerkt wordt aan de Window of Tolerance (zie onder).
Het is van belang om aan de Window of Tolerance te werken, zodat men het gevoel heeft niet te diep te vallen en vervolgens adequaat handelt om terug te veren.

De Brain Body Training traint het Brein en tracht het te herprogrammeren ter bevordering van de Veerkracht, om vervolgens de gewenste/ nodige gedragsveranderingen te realiseren. 

Met de nieuwe verkregen vaardigheden kunnen we ons gedrag en brein op een gezonde manier vormen. De hersenen bepalen immers het gedrag en deze vormt op zijn beurt weer het Brein.

 

Lichaam en geest

Bewegings- en lichaamsgeoriënteerde oefeningen, van meditatie tot martial arts, worden ingezet ten behoeve van geestelijke en lichamelijke bewustwording. Zo leert men gedachten van het brein te controleren en vervolgens te veranderen waardoor de Veerkracht wordt vergroot. De oefenvormen vinden hun oorsprong in de vechtsport, waarin het principe ‘lichaam en geest’ centraal staat.

 

Weerbaarheid

Brain Body Training traint Weerbaarheid. Negatieve en positieve ervaringen worden tijdens de sessies omgezet naar een ervaring van persoonlijke Veerkracht in het dagelijks leven.
De schemadomeinen van de emotionele basisbehoeften zijn het uitgangspunt voor deze sessies, en de gehanteerde trainingsmethodiek is op basis van deze behoeften. 


Brain Body Training levert vanuit zijn eigenheid een bijdrage aan de ontwikkeling van de Gezonde Volwassene als onderdeel van de persoonlijke ontwikkeling.
De training is geschikt voor personen met stagnatie persoonlijke ontwikkeling en problematiek, die het dagelijks functioneren kunnen belemmeren of voor de stimulatie van Veerkracht. 

 

‘Brain Body Training voedt het individu op eigen en specifieke wijze naar het vergroten van Veerkracht en plezier in het leven

 

Window of Tolerance: Grip en Verwerking 

In ons lichaam vindt voortdurend afwisseling plaats van spanning en ontspanning. De spanning kent een mate van boven- en ondergrens en vormt daarmee een Window of Tolerance. Bij overschrijding van deze grenzen gaat de integratie van voelen, handelen en denken verloren. De ruimte tussen grenzen is door negatieve (stress)ervaringen vaak nauw geworden. Door te oefenen en te ervaren kan die ruimte weer breder worden. 

 

 

Body Training 

Tijdens de Body Training worden fitnessoefeningen, martials arts, ademhalingstechnieken en meditatievormen gecombineerd met cognitieve oefeningen.
Het tempo, moeilijkheidsgraad en intensiteit van de training is afhankelijk van de individuele mogelijkheden en beperkingen. De hartslag is een belangrijke objectiveerbare parameter tijdens de sessie. 

De trainingen zijn gericht op fysieke vaardigheden afgewisseld of gecombineerd met het stimuleren van cognitieve vaardigheden; respectievelijk geheugen en concentratie, logica en ruimtelijk inzicht (rekenen/taal/puzzels), en coördinatie en reactievermogen.
De herhaling van de oefenstof is bewust ingebouwd in het trainingsprogramma, zodat de verbindingen in de hersenen sterker worden. 

Daarnaast krijgt men huiswerkopdrachten mee, waarin de opgedane ervaringen toegepast dienen te worden in het dagelijks leven. En zodoende betekenisvol te zijn in het kader van gewenste veranderingen.

 

Lichamelijk Welbevinden 

Het welbevinden wordt ontwikkelt met doelen op de volgende vier terreinen:

  • Het lichaam als bron van informatie: het herkennen, erkennen, verkennen en hanteren van lichaamssignalen                                                        
  • Het lichaam als bron van zelfzorg: psycho-educatie als onderdeel van het leren van grondmotorische vaardigheden, zoals fysiologie, het brein, hartslag, slaap, stress, calculatie, taalvaardigheid, puzzelen, etc.
  • Het lichaam als bron van autonomie: in het hier en nu opdoen van positieve ervaringen, los van het verleden
  • Het lichaam en bewegen als bron van genieten: het plezier in bewegen vormt een krachtbron                                         

 

 

Schemadomeinen

Methodiek

 

 

Afwijzing en onverbondenheid


Basisbehoeften:

Veiligheid en verbondenheid

 


Vergroten Window of Tolerance

Ervaringsgericht oefenen

Contact eigen lichaam

Verzwakte autonomie/functioneren


Basisbehoeften:

Autonomie en identiteitsgevoel

 

Grenzen aangeven/ aandachttraining

Assertief gedrag/WOT

Verzwakte grenzen

 

Basisbehoeften:

Realistische grenzen

 

Oefenen feedback gedrag/ WOT

Impulscontrole/ time-outtechniek

Gerichtheid op anderen

 

Basisbehoeften:

Vrijheid in behoeften en emoties

 

Oefeningen sociale vaardigheden/ WOT

Overmatige waakzaamheid

 

Basisbehoeften:

Spontaniteit en spel

 

Expressief/ ervaren

Grenzen verleggen/ WOT